WWW.BRODDELEN.BE

De B.L.S. methode (Bewust Leren Spreken) kan u helpen.

               

Waarom deze website?


Beste lezer(es),


Een website rond BRODDELEN drong zich op omdat dit onbekende broertje van stotteren steeds meer en meer gediagnosticeerd wordt door stottertherapeuten. Mensen die broddelen kunnen zich nu herkennen en info vinden. Maar weinig huisdokters, specialisten, logopedisten, leerkrachten, paramedici, verplegend personeel, politiediensten en natuurlijk de man in de straat weten wat BRODDELEN is...


In het verleden kreeg een persoon die broddelt vaak een verkeerde diagnose: ADHD, concentratiestoornis of stotteren.


Logopedisten Gert Reunes en Caroline Moerenhout en team zetten zich al jaren belangeloos in voor vzw Best (Belangengroep stotterende mensen), geven logopedie aan broddelende en stotterende mensen en willen met deze nieuwe website info bieden en een specifieke zelfhulpgroep voor mensen die broddelen bekend maken.


Bekende mensen zoals ex-premier Balkenende van Nederland, Kim Clijsters, Jurgen Vandenbroeck, Johan Boskamp hebben of hadden soms last van BRODDELEN.


Dat deze website officieel start op de wereldstotterdag (22 oktober) komt omdat broddelen en stotteren vaak samengaan.
Het bestuur van vzw BEST.


Meer info: